Műhelyfoglalkozás/Résztvevők önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése

A 24 alkalmas foglalkozás célja a csoportkohézió erősítése, a tolerancianövelés, az együttműködési képesség fejlesztése volt.

A műhelymunka a drámapedagógia módszertanára épített. A foglalkozások módszertani középpontjában a cselekvésen, ezen belül is elsősorban a dramatikus cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás állt. Foglalkozásainkat végig a tematika szerint vezettük:

Csoportszabályok, szerződéskötés. A keretek, feltételek meghatározása.

Bemutatkozás, benyomások megosztása.

Csoportépítés, az együttesség mint csoportos erő.

Szimbolikus énbemutatások.

Ön- és társismereti tapasztalatok.

Önismeret, énkép, énideál. Az önmegítélés pontossága énfeltáró gyakorlatokon keresztül.

Bizalom és önbizalom forrásai.

Társas kapcsolatok jellegzetességei.

Életkori sajátosságoknak megfelelő kapcsolatkonfliktusok megjelenítése, elemzése.

Nonverbális technikák.

Szerepjátékok és elemzésük.

A másság megélése, elfogadása.

Az önérvényesítése lehetőségei és határai.

A sikeres felnőtt élethez szükséges készségek, képességek és kompetenciák elemzése, megélése, fejlesztése.

Csoportzárás, értékelés.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.