A PROJEKT BEMUTATÁSA

• a kedvezményezett neve: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

• a projekt címe: A tudás centrumában egy életen át

• a szerződött támogatás összege: 59 100 283 Ft

• a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

• a projekt kezdő dátuma: 2018.03.01

• a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.02.29

• projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00022

Egy olyan konvergencia régióban, ahol a megyeközpont körüli kistelepüléseken élő munkahely-teremtési lehetőségei a tanulás mértéke és módja miatt is korlátozottak, elengedhetetlen szükség van a kompetenciafejlesztésre, a közművelődési intézmény által kínál tanulási metódusokra. Fenti célok jegyében intézményünk egyetért és pályázata megfelel Az Európai Tanács (2002/C 163/01)határozatával az egész életen át tartó tanulásról, amely kimondja:

„Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból.”

Ez a meghatározás lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mértékben építsünk az egyén kulturális és társas igényeire, és azokra az eszközökre és erőforrásokra, melyeknek egy részét az emberek, ha nem is tudatosan, de tanulásra használnak. Ugyanis gyakorlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabadidős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között. Pályázati programunkkal ezen ismeretek megszerzésének lehetőségeit bővítjük, vagy alapvetően megteremtjük – új tanulás formák kialakításával.

A PROGRAMMAL ELÉRNI KÍVÁNT RÉSZCÉLOK:

  • új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára,
  • digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,
  • állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,
  • funkcionális analfabetizmus visszaszorítása,
  • kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése,
  • tanulás tanulásának támogatása,
  • alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások kiterjesztésével,
  • kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében.
  • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által,

· a kedvezményezett neve: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

· a projekt címe: A tudás centrumában egy életen át

· a szerződött támogatás összege: 59 996 719 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

· a projekt kezdő dátuma: 2018.03.01

· a projekt befejezés dátuma: 2020.02.29

· projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00022

A projekt időtartama: 2018.03.01-2020.02.29.

Hozzászólások lezárva.