A SZERVEZET BEMUTATÁSA

Városunkban már az 1890 évektől kezdve mindig élénk közösségi életet éltek az intézményünket alapító vasutasok. Dalárdák, könyvtárak, önképző körök működtek a háborúk viharait leszámítva folyamatosan 1964-ig, amikor a Vasutasok Kultúrházát, a Bunkót (Erkel Ferenc Művelődési Ház) lebontották, majd 1967 áprilisában átadták a jelenlegi épületet Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza néven. Az intézmény azóta is a családias rendezvények, összejövetelek iránti igényt szolgálja.


A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület tagjaként jelentős vasútcélú és lakóterületi közművelődési feladatokat vállal és lát el. Célunk, hogy a lakosság széles körének nyújtsunk egyrészt a kultúrára – különösen a közösségi művelődés – másrészt a kulturált társas együttlét lehetőségeit. A belváros egyik lakótelepi részének szomszédságában, családi házas övezetben, közvetlenül a vasút mellett helyezkedik el intézményünk. A művelődési házban színes, tartalmas élet folyik. 21 művészeti csoport és klub, vagy egyéb formáció talált otthonra nálunk, amelyek programjaiban a legkülönbözőbb társadalmi rétegek vállalnak részt. A csoportok foglalkozásai mellett rendezvények sokaságaiból válogathatnak az idelátogatók: táncházak, szakköri foglalkozások, kiállítások, ismeretterjesztő előadások, ünnepi emlékezések, nyári táborok is szerepelnek a ház kínálatában.

Befogadunk bálokat, véradásokat, vásárokat, termékbemutatókat. Nálunk tartják rendezvényeiket és ünnepségeiket a helyi nyugdíjas klubok és vasúti területek is, de számos felnőttképzéshez kapcsolódó tevékenység, tanfolyam is itt zajlik. Programjaink, felhívásaink rendszeresen megjelennek a helyi sajtóban, illetve a helyi televízióban, plakátokon, szórólapokon. Az információkat e-mailen keresztül is eljuttatjuk az érdeklődőkhöz, de sokan megtalálnak minket saját honlapunkon a www.vorosmartymuvhaz.hu, illetve a fiatalok és az idősebbek számára is manapság igen kedvelt Facebook-on, valamint a jegyvizsgálók honlapján és vasúti hírlevelekben is.

Kiemelten ápoljuk és gazdagítjuk a vasutasság – több mint 100 éves – kulturális hagyományait, külön programokkal próbáljuk segíteni a kompetenciafejlesztést, az önkéntességet, az integrációt, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, a sokszínűség és az elfogadás pedig alappillérünk.

Hozzászólások lezárva.